Sản phẩm

 • Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu

  Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu

  Sản phẩm truyền thống với chất lượng không thay đổi về thành phần từ năm 2001 đến nay.
  1,800,000đ
 • Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu ( Cặp)

  Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu ( Cặp)

  Sản phẩm truyền thống với chất lượng không thay đổi về thành phần từ năm 2001 đến nay.
  1,000,000đ
 • X

  Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu

  Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu

  THÀNH PHẦN: Nguyên liệu Đông trùng hạ thảo được nuôi trồng hữu cơ sạch, an toàn hơn Đông Trùng Hạ Thảo thiên nhiên, Rượu nguyên chất được chưng cất từ nguyên liệu hảo hạng tại Doanh nghiệp. Đông Trùng Hạ Thảo Tươi gồm: Hàm lượng Cordycepin: 9-12mg/g Hàm lượng Adenosin: 3,44mg/g. Rượu ngâm Đông trùng...

  X

  Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu ( Cặp)

  Rượu Đông Trùng Hạ Thảo An Tâm Tửu ( Cặp)

  THÀNH PHẦN: Nguyên liệu Đông trùng hạ thảo được nuôi trồng hữu cơ sạch, an toàn hơn Đông Trùng Hạ Thảo thiên nhiên, Rượu nguyên chất được chưng cất từ nguyên liệu hảo hạng tại Doanh nghiệp. Đông Trùng Hạ Thảo Tươi gồm: Hàm lượng Cordycepin: 9-12mg/g Hàm lượng Adenosin: 3,44mg/g. Rượu ngâm Đông trùng...